Nieuwbouw – wat te verwachten

EERSTE VRIJBLIJVEND GESPREK

Na een eerste contact kom ik graag bij u ter plaatse om uw wensen en ideeën te bespreken. Ik bekijk samen met u de haalbaarheid en de mogelijkheid van uw project.

Na het gesprek maak ik voor u een offerte op maat.

De offerte zal afhangen van het type diensten dat wordt gevraagd. Wenst u graag als bouwheer een aantal taken op u te nemen dan is dit zeker bespreekbaar.

VOORONTWERP

Als eerste stap wordt er een voorontwerp uitgetekend voor uw bouwproject. Hier hou ik rekening met uw wensen, het budget en de stedenbouwkundige voorschriften.

Alles wordt in 3D uitgetekend. Bij het eerste voorontwerp worden er 3D renders/visualisaties gemaakt.

Om een idee te hebben of uw project binnen het afgesproken budget valt wordt er een eerste raming opgemaakt.

OMGEVINGSAANVRAAG

Na het definitief voorontwerp kan het dossier opgemaakt worden voor de omgevingsaanvraag.

Indien de aanvraag compleet is zal deze door de gemeente worden beoordeeld en zal er worden besloten of de vergunning wordt verleend of niet.

UITVOERINGSDOSSIER

Na het indienen van de omgevingsaanvraag worden er offertes aangevraagd voor de verschillende studies: EPB verslaggeving, ventilatieverslaggeving, veiligheidscoördinatie en stabiliteit.

De uitvoeringsplannen worden opgemaakt aan de hand van bovenstaande studies. Alles wordt in één plan uitgetekend/opgemaakt zodat de gekozen aannemers hiermee aan de slag kunnen tijdens de werffase.

Het aanbestedingsdossier wordt opgemaakt aan de hand van de uitvoeringsplannen. De meetstaten worden samen met de plannen doorgestuurd naar verschillende aannemers. Wanneer alle offertes ontvangen zijn zal er een prijsvergelijking opgemaakt worden. Ik zal u begeleiden in de keuze van de verschillende aannemers.

WERFFASE

Bij de werf fase kan er gekozen worden voor een opvolging tot wind- en waterdicht of een totale opvolging. Voor de start van de werken wordt er een planning opgemaakt. Tijdens het verloop van de werken wordt de planning indien nodig aangepast.

De werfopvolging verloopt aan de hand van de vooruitgang van de werken. Na elk werfbezoek wordt er een bijhorend werfverslag opgemaakt.

Wenst u graag zelf de planning op te volgen kan dat zeker, maar dan blijf ik graag op de hoogte van de vooruitgang van de werken.

Op het einde van de werken zal er een voorlopige oplevering plaatsvinden.